CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 320

Tổng lượt truy cập: 1.234.028

CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

TT

Tên tài liệu

Kí hiệu

Ngày

ban hành

1

Luật An ninh mạng

Luât ANM

01/01/2019

2

Luật An toàn Thông tin mạng

86/2015/QH13

15/5/2017

3

Luật Bưu chính

49/2010/QH12

01/01/2011

4

Luật khiếu nại

02/2011/QH13

11/11/2011

5

Luật phòng chóng, tham nhũng

36/2018/QH14

1/7/2019

6

Luật  Tần số vô tuyến điện

42/2009/QH12

23/11/2009

7

Luậtthanh tra

56/2010/QH12

1/7/2011

8

Luật Viễn thông

41/2009/QH12

1/7/2010

9

Luât báo chí

103/2016/QH13

01/01/2017

10

Luật tố cáo

25/2018/QH14

01/01/2019

11

Luật xuất bản

19/2012/QH13

01/7/2013

12

Luật xử phạt hành chính

15/2013/QH13

20/6/2012

13

Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/nđ-cp ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông và điều 30 của nghị định số 174/2013/nđ-cp ngày 13 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

49/2017/NĐ-CP

24/4/2017

14

Nghị định 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

174/2013/NĐ-CP

13/11/2013

15

Nghị định 159 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

159/2013/NĐ-CP

12/11/2013

16

Nghị quyết phân bố ngân sách địa phương năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị

21/NQ-HDND

08/12/2018

17

Nghị quyết về thu ngân sách địa phương năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Trị

20/NQ-HDND

08/12/2018

18

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019  của tỉnh HĐND Quảng Trị

17/2017/NQ-HDND

14/12/2017

19

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của HĐND tỉnh Quảng Trị

23/2018/NQ-HDND

18/9/2018

20

Nghị quyết về “Đầu tư, nâng cấp Đài truyền thanh cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025” của HĐND tỉnh Quảng Trị

62/QĐ-STTTT

10/7/2018

21

Nghị định quản lý, cung cấp  và sử dịch vụ Phát thanh và Truyền hình

06/2016/NĐ-CP

18/01/2016

 

 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Liên kết khác