Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 435

Tổng lượt truy cập: 1.308.904

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ KÝ CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG

Ngày cập nhật: 04/01/2023 01:11:35

1. Phần mềm quản lý thiết bị (DriverToken): gca01-client-v2.0 

          + gca01-client-v2-x32-8.3

          + gca01-client-v2-x64-8.3

            + https://ca.gov.vn/tai-phan-mem (download Token thứ 3)

 

2. Phần mềm ký số: vSignPDF 3.1.7          

3. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

4. Cấu hình xác thực chữ ký số trên Acrobat Reader XI

 

 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị