Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 452

Tổng lượt truy cập: 1.308.921

Phát triển hạ tầng bưu chính đảm bảo cho chuyển đổi số

Ngày cập nhật: 25/03/2022 08:32:37

Như chúng ta đã biết, Bưu chính là một trong các hạ tầng quan trọng của nền kinh tế. Vì vậy, trong công cuộc chuyển đổi số, cần phải xây dựng, phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng bảo đảm tính gắn kết giữa hạ tầng mạng lưới, hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu để vận hành dòng chảy vật chất của nền kinh tế.

Về hạ tầng mạng lưới bao gồm số điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, số điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ có kết nối Internet và số điểm phục vụ bưu chính. Về hạ tầng số bao gồm số hộ gia đình có Địa chỉ số, xây dựng nền tảng Địa chỉ số gắn với bản đồ số phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số và phát triển tối thiểu 2 sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp bưu chính để đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên tham gia giao dịch. Về hạ tầng dữ liệu bao gồm chế độ báo cáo, chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ và báo cáo thống kê của doanh nghiệp bưu chính phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được thực hiện trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bưu chính và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành bưu chính phục vụ cho việc điều hành phát triển lĩnh vực và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Bưu điện huyện Đakrông được đầu tư xây mới trong năm 2020

Quảng Trị hiện nay đã có 100% điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, 174 điểm phục vụ bưu chính có kết nối băng rộng cố định (trong đó 80 điểm Bưu điện – Văn hóa xã cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng) và 215 điểm phục vụ bưu chính/125 xã, phường, thị trấn. Bán kính phục vụ bình quân 2,383 km/1 điểm phục vụ; số dân được phục vụ 3,020 người/1 điểm phục vụ. 09 trung tâm khai thác chia chọn có ứng dụng Công nghệ thông tin/10 huyện, thị, thành phố; 150 nhân lực chuyển phát trên 168.495 hộ gia đình; 148.000 địa chỉ được gắn mã Vpostcode (đạt 100%); đã phát triển 02 sàn thương mại điện tử bao gồm Bưu điện tỉnh sàn https://quangtri.postmart.vn và sàn https://quangtri.voso.vn/ của Bưu chính Viettel. Cơ sở hạ tầng, nhà cửa, bưu cục, điểm phục vụ đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, sửa chữa, xây mới đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

Trung tâm khai thác của Bưu điện huyện Vĩnh Linh

Như vậy đến nay, hạ tầng Bưu chính Quảng Trị cơ bản đáp ứng cho công cuộc chuyển đổi số. Tuy nhiên hạ tầng Bưu chính cần được phát triển vượt bậc hơn nữa. Cần đẩy mạnh khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, vận hành và chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng bưu chính nhằm tham gia hỗ trợ, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục phát huy vai trò các Trung tâm bưu chính vùng, khu vực có tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại để tối ưu hóa hoạt động giao nhận vận chuyển cho hoạt động thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về logistics. Tiếp tục phát triển và duy trì hoạt động ổn định mạng điểm phục vụ bưu chính rộng khắp trong tỉnh, tiến tới năm 2025, 100% điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ tại các xã được kết nối Internet. Xây dựng các bưu cục thông minh cung cấp dịch vụ bưu chính số để nâng cao khả năng cạnh tranh về quy mô và mật độ mạng lưới. Tiếp tục đẩy mạnh khai thác có hiệu quả mạng bưu chính công cộng để hỗ trợ người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận các dịch vụ bưu chính, dịch vụ số của Chính phủ, đặc biệt là các dịch vụ số để phát triển kinh tế nông thôn. Bên cạnh đó, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được hiện đại hóa để bảo đảm an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ bưu chính KT1. Tiếp tục phát triển các sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp bưu chính để các hộ sản xuất nông nghiệp và người dân có thể giao dịch mua bán sản phẩm, hàng hóa trên môi trường số, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông thôn. Xây dựng các nền tảng quản lý, vận hành kho bãi, chuyển phát... để tăng cường năng lực chuyển phát, rút ngắn thời gian giao nhận, vận chuyển giữa các bên liên quan. Tiếp tục xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực bưu chính; dữ liệu vận chuyển bưu gửi; ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu bưu chính, cho phép sử dụng chung để phục vụ cho quản trị điều hành và phát triển các ứng dụng số để cải thiện khả năng quản lý thông tin và hỗ trợ ra quyết định nhằm thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực bưu chính. Xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến kết nối với các doanh nghiệp bưu chính. Đưa ra các giải pháp, hoạt động bảo đảm an toàn thông tin xuyên suốt quá trình xây dựng, phát triển, vận hành, khai thác các hạ tầng mạng lưới, hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu bưu chính; chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân của người dùng.

                   Bài và ảnh: LỆ HẰNG

Các tin khác
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị