Văn bản chỉ đạo của cấp trên. - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 335

Tổng lượt truy cập: 1.340.704

Mục tin - bài viết

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0
Văn bản chỉ đạo của cấp trên

1. Kế hoạch số 5959/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021

Download

2. Công văn số 37/VP-HCC ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn xây dựng danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2021

Download

3. Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021

Download

4. Công văn số 90/UBND-NC ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

Download

5. Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Download

 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)