Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 421

Tổng lượt truy cập: 915.638

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2

Ngày cập nhật: 09/02/2023 09:28:54

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sách thu hút nhiều bạn trẻ có niềm đam mê với sách - Ảnh: T.L

Việc triển khai hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023 tại cấp cơ sở; các địa phương; hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo, thư viện công cộng; lực lượng an ninh, quốc phòng; các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trên toàn quốc, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sao cho đa dạng, phong phú, kết hợp được truyền thống với hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, kết nối các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ hai từ Trung ương với các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người sử dụng.

Chuỗi các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức từ 15/4 đến 1/5, với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương tổ chức Lễ Khai mạc cùng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc; các hoạt động hưởng ứng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, trong hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa.

Các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tế; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động chào mừng với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động trong hệ thống trường học. Các bộ Công an, Quốc phòng tổ chức các hoạt động trong lực lượng an ninh, quốc phòng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện trong hệ thống tổ chức Hội các cấp.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2; xây dựng các chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc. 

Ngoài ra, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong các tổ chức thành viên của Hội. Cơ quan chủ quản nhà xuất bản chỉ đạo Nhà xuất bản tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Các Nhà xuất bản chủ trì tổ chức trong hệ thống cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức tuần lễ sách, treo băng rôn chào mừng tại trụ sở nhà xuất bản. Các Nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành cũng cần chủ động tham gia, tổ chức các tuần lễ sách, tháng phát hành sách trọng tâm tri ân khách hàng; treo băng rôn chào mừng; tổ chức các kênh phát hành trực tuyến, kết hợp với các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sách.

Các địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc đến các địa bàn cơ sở, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

                               LỆ THỦY

Các tin khác
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị