Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1579

Tổng lượt truy cập: 1.337.049

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày cập nhật: 18/09/2022 10:42:42

(Thực hiện theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết

việc phát ngô, n và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

SỞ, BAN, NGÀNH

1

Nguyễn Văn Tường

Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc

0913485128

nguyenvantuong@quangtri.gov.vn

2

Đỗ Văn Hùng

Sở Y tế

Giám đốc

0913485163

doviethung.yt@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Hải

Sở Xây dựng

Giám đốc

0945451357

nguyenthanhhai@quangtri.gov.vn

4

Trần Ngọc Lân

Sở Khoa học và Công nghệ

Giám đốc

0913485885

tranngoclan@quangtri.gov.vn

5

Lê Nguyên Hồng

Sở Lao động,

Thương binh và Xã hội

Giám đốc

0913421719

lenguyenhong@quangtri.gov.vn 

6

Lê Tiến Dũng

Sở Công Thương

Giám đốc

0913485942

letiendung@quangtri.gov.vn

7

Lê Thị Hương

Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc

0914958999

lethihuongsgd@quangtri.edu.vn

8

Lê Thị Thanh

Sở Tài chính

Giám đốc

0988797353

lethithanh@quangtri.gov.vn

9

Nguyễn Triều Thương

Sở Ngoại vụ

Giám đốc

0942121909

nguyentrieuthuong@quangtri.gov.vn

10

Ngô Quang Chiến

Sở Nội vụ

Giám đốc

0903519135

ngoquangchien@quangtri.gov.vn

11

Hồ Xuân Hòe

Sở NN và PTNT

Giám đốc

0913476083

hoxuanhoe@quangtri.gov.vn

12

Hoàng Kỳ

Sở Tư pháp

Giám đốc

0914018934

 

13

Trương Chí Trung

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giám đốc

0911709777

 

14

Trần Hữu Hùng

Sở Giao thông Vận tải

Giám đốc

0917025888

tranhuuhungvl@quangtri.gov.vn

15

Nguyễn Trường Khoa

Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

0903519056

nguyentruongkhoa@quangtri.gov.vn

16

Lê Minh Tuấn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giám đốc

0914138585

leminhtuan@quangtri.gov.vn

17

Phạm Ngọc Minh

Ban Quản lý

Khu kinh tế

Trưởng ban

0982595373

 

18

Hồ Thị Lệ Hà

Ban Dân tộc

Trưởng ban

0941157888

hothileha@quangtri.gov.vn

19

 

Nguyễn Trí Kiên

Thanh tra tỉnh

Chánh thanh tra

0985346777

 

20

Trương Đình Thăng

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Hiệu trưởng

0912299456

 

21

Hồ Sỹ Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Giám đốc

0905142309

 

22

Trần Mạnh Cường

Cục Hải quan

Cục trưởng

0913246409

 

23

Trần Đức Xuân Hương

Ngân hàng CSXH - CN tỉnh Quảng Trị

Giám đốc

0913485149

 

24

Cáp Kim Thánh

Liên minh HTX Quảng Trị

Chủ tịch

0914220550

 

25

Trần Ánh Dương

Cục Thống kê

Cục trưởng

0905049949

 

26

Nguyễn Đức Đồng

Ngân hàng NN - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị

Giám đốc

0914444111

 

27

Võ Trung Dũng

Kho bạc Nhà nước

Giám đốc

0914009385

 

28

Nguyễn Ngọc Tú

Cục Thuế tỉnh

Cục trưởng

0983763667

 

29

Nguyễn Văn Thanh

Công an tỉnh

Giám đốc

0913465199

 

29

Nguyễn Bá Duẩn

Bộ CHQS tỉnh

Chính ủy

0914149209

 

30

Nguyễn Đức Khánh

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chính ủy

0384542777

 

HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

31

Võ Viết Cường

UBND huyện đảo Cồn Cỏ

Chủ tịch

0913485426

 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

32

Hồ Sỹ Trung

UBND thành phố Đông Hà

Chủ tịch

0915356090

hosytrung@quangtri.gov.vn

33

Ngô Hữu Bảy

UBND phường 1

Chủ tịch

0914317007

ngohuubay@quangtri.gov.vn

34

Lê Minh Quốc

UBND phường 4

Chủ tịch

0935501234

leminhquoc@quangtri.gov.vn

35

Lê Quang Việt Sơn

UBND phường 5

Chủ tịch

0988252252

lequangvietson@quangtri.gov.vn

36

Nguyễn Anh Doãn

UBND phường 3

Chủ tịch

0915568357

nguyenanhdoan@quangtri.gov.vn

37

Hoàng Nhật Thi

UBND phường 2

Chủ tịch

0914061416

hoangnhatthi@quangtri.gov.vn

38

Võ Ngọc Nam

UBND phường Đông Thanh

Chủ tịch

0948050919

vongocnam@quangtri.gov.vn

39

Trần Tiến Dũng

UBND phường Đông Giang

Chủ tịch

0949483555

trantiendung@quangtri.gov.vn

40

Nguyễn Chơn Thử

UBND phường Đông Lương

Chủ tịch

0915075133

nguyenchonthu@quangtri.gov.vn

41

Lê Hiếu Hoàng

UBND phường Đông Lễ

Chủ tịch

0905923555

lehieuhoang@quangtri.gov.vn

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

42

Nguyễn Thị Mai Anh

UBND thị xã Quảng Trị

Chủ tịch

0942042559

nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn

43

Lê Lập Vũ Quỳnh

UBND phường 1

Chủ tịch

0905679437

lelapvuquynh@quangtri.gov.vn

44

Hoàng Thị Hằng

UBND phường 2

Chủ tịch

0985207678

hoangthihang@quangtri.gov.vn

45

Lê Hữu Phong

UBND phường 3

Chủ tịch

0914134740

lehuuphong@quangtri.gov.vn

46

Lê Văn Khánh

UBND phường An Đôn

Chủ tịch

0947400519

1evankhanh@quangtri.gov.vn

47

Nguyễn Đạo Ái

UBND xã Hải Lệ

Chủ tịch

0945441222

nguyendaoai@quangtri.gov.vn

HUYỆN HƯỚNG HÓA

48

Đặng Trọng Vân

UBND huyện Hướng Hóa

Chủ tịch

0989540999

dangtrongvan@quangtri.gov.vn

49

Nguyễn Xuân Hữu

UBND TT.

Khe Sanh

Chủ tịch

0967151456

nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn

50

Lê Bá Hùng

UBND TT.

Lao Bảo

Chủ tịch

0911744345

lebahung@quangtri.gov.vn

51

Trần Vinh

UBND xã

Tân Hợp

Chủ tịch

0979880793

tranvinh@quangtri.gov.vn

52

Nguyễn Tân

UBND xã

Tân Liên

Chủ tịch

0915313966

nguyentanb@quangtri.gov.vn

53

Nguyễn Văn Nhuận

UBND xã

Tân Lập

Chủ tịch

0915316135

nguyenvannhuan@quangtri.gov.vn

54

Võ Văn Cương

UBND xã

Tân Long

Chủ tịch

0911405595

vovancuong@quangtri.gov.vn

55

Võ Trần Ngọc Bình

UBND xã

Tân Thành

Chủ tịch

0941393368

tranngocbinh@quangtri.g

ov.vn

56

Hồ A Cất

UBND xã Thanh

Chủ tịch

0915318677

hoacat@quangtri.gov.vn

57

Hồ A Dung

UBND xã Thuận

Chủ tịch

0386437235

hoadung@quangtri.gov.vn

58

Hồ Hen

UBND xã Xy

Chủ tịch

0976746094

hohen@quangtri.gov.vn

59

Hồ Văn Chung

UBND xã Lìa

Chủ tịch

0968726138

hovanchunga@quangtri.g

ov.vn

60

Hồ Xa Cách

UBND xã A Dơi

Chủ tịch

0972913678

hoxacach@quangtri.gov.v

n

61

Hồ Văn Băng

UBND xã

Ba Tầng

Chủ tịch

0974752126

hovanbang@quangtri.gov

.vn

62

Hồ Văn Pầng

UBND xã

Hướng Lộc

Chủ tịch

0844274222

hovanpang@quangtri.g

ov.vn

63

Nguyễn Văn Thủy

UBND xã

Hướng Tân

Chủ tịch

0987648699

nguyenvanthuy@quangtri

.gov.vn

64

Nguyễn Văn Thủy

UBND xã

Hướng Tân

Chủ tịch

0987648699

nguyenvanthuy@quangtri.gov.vn

65

Hồ Văn Giang

UBND xã

Hướng Linh

Chủ tịch

0965432686

hovangiang@quangtri.gov.vn

66

Phan Ngọc Long

UBND xã

Hướng Phùng

Chủ tịch

0913914595

phanngoclong@quangtri.gov.vn

67

Hồ Văn Sinh

UBND xã

Hướng Việt

Chủ tịch

0365403245

hovansinh@quangtri.gov.vn

68

Lê Trọng Tường

UBND xã

Hướng Sơn

Chủ tịch

0961027179

letrongtuong@quangtri.gov.vn

69

Hồ Thị Ven

UBND xã

Hướng Lập

Chủ tịch

0965350912

hothiven@quangtri.gov.vn

70

Hồ Văn KaRai

UBND xã Húc

Chủ tịch

0362849652

hovankarai@quangtri.gov.vn

HUYỆN GIO LINH

71

Võ Đắc Hóa

UBND huyện

Gio Linh

Chủ tịch

0914213670

vodachoa@quangtri.gov.vn

72

Nguyễn Văn Song

UBND xã Gio An

Chủ tịch

0916026234

 

73

Lê Ánh Hùng

UBND xã

Gio Việt

Chủ tịch

0946706333

 

74

Nguyễn Xuân Phương

UBND TT.

Cửa Việt

Chủ tịch

0913476123

 

75

Hồ Văn Thanh

UBND xã

Gio Châu

Chủ tịch

0915891757

 

76

Trần Viết Nam

UBND xã Gio Hải

Chủ tịch

0974060333

 

77

Hoàng Thanh Lương

UBND xã

Gio Mai

Chủ tịch

0965352555

 

78

Mai Văn Sâm

UBND xã Gio Mỹ

Chủ tịch

0913559717

 

79

Hoàng Đoán

UBND xã

Hải Thái

Chủ tịch

0916524036

 

80

Trần Thị Oanh

UBND xã

Linh Hải

Chủ tịch

0919610929

 

81

Nguyễn Hữu Tài

UBND TT.

Gio Linh

Chủ tịch

0947544319

 

82

Nguyễn Đức Phới

UBND xã

Trung Giang

Chủ tịch

0944502333

 

83

Lê Văn Sơn

UBND xã

Trung Hải

Chủ tịch

0398219707

 

84

Lê Văn Thông

UBND xã

Gio Quang

Chủ tịch

0917469559

 

85

Trần Văn Cường

UBND xã

Trung Sơn

Chủ tịch

0978631360

 

86

Đỗ An Chung

UBND xã

Gio Sơn

Chủ tịch

0935883117

 

87

Hồ Văn Hầu

UBND xã

Linh Trường

Chủ tịch

0911121559

 

88

Nguyễn Đức Sâm

UBND xã

Phong Bình

Chủ tịch

0913090559

 

HUYỆN VĨNH LINH

89

Thái Văn Thành

UBND huyện Vĩnh Linh

Chủ tịch

0914079970

thaivanthanh@quangtri.gov.vn 

90

Thái Nam Sơn

UBND TT. Hồ Xá

Chủ tịch

0942086333

thainamson@quangtri.gov.vn 

91

Dương Đình Quang

UBND TT.

Bến Quan

Chủ tịch

0916102559

duonginhquang@quangtri.gov.vn 

92

Nguyễn Hữu Trường

UBND xã

Vĩnh Thái

Chủ tịch

0395860796

nguyenhuutruong@quangtri.gov.vn

93

Lê Thị Anh Chi

UBND xã

Vĩnh Tú

Chủ tịch

0914248579

lethianhchi@quangtri.gov.vn 

94

Võ Văn Tuấn

UBND xã

Vĩnh Chấp

Chủ tịch

0915622479

vovantuan@quangtri.gov.vn

95

Hoàng Đức Quang

UBND xã

Trung Nam

Chủ tịch

0943107007

hoangducquang@quangtri.gov.vn

96

Nguyễn Như Thanh

UBND xã

Kim Thạch

Chủ tịch

0982972092

nguyennhuthanhb@quangtri.gov.vn

97

Trần Quốc Lương

UBND xã

Vĩnh Long

Chủ tịch

0912149171

tranquocluong.vinhlinh@quangtri.gov.vn

98

Hồ Văn Toàn

UBND xã

Vĩnh Khê

Chủ tịch

0369203595

hovantoan1@quangtri.gov.vn

99

Nguyễn Thanh Hải

UBND xã

Vĩnh Hòa

Chủ tịch

0918313135

nguyenthanhhai@quangtri.gov.vn

100

Nguyễn Quang Chiến

UBND xã

Vĩnh Thủy

Chủ tịch

0945923467

nguyenquangchien@quangtri.gov.vn

101

Lê Đức Dũng

UBND xã

Vĩnh Lâm

Chủ tịch

0915023525

leducdung@quangtri.gov.vn

102

Lê Đức Kiêm

UBND xã

Hiền Thành

Chủ tịch

0903542789

leduckhiem@quangtri.gov.vn

103

Nguyễn Văn Phú

UBND TT.

Cửa Tùng

Chủ tịch

0888358405

nguyenvanphu@quangtri.gov.vn

104

Nguyễn Văn Thao

UBND xã

Vĩnh Hà

Chủ tịch

0914878011

nguyenvanthao@quangtri.gov.vn

105

Thân Trọng Dũng

UBND xã

Vĩnh Sơn

Chủ tịch

0948776357

 thantrongdung@quangtri.gov.vn

106

Phan Thị Liên

UBND xã

Vĩnh Giang

Chủ tịch

0914211177

 phanthilien@quangtri.gov.vn

107

Trần Văn Tặng

UBND xã Vĩnh Ô

Chủ tịch

0972570068

 tranvantang@quangtri.gov.vn

HUYỆN HẢI LĂNG

108

Lê Đức Thịnh

UBND huyện

Hải Lăng

Chủ tịch

0905052223

leducthinh@quangtri.gov.vn

109

Nguyễn Nhạc

UBND xã Hải Phú

Chủ tịch

0986745444

nguyennhac@quangtri.gov.vn

110

Hoàng Cảnh

UBND xã

Hải Dương

Chủ tịch

0985197249

hoangcanh.haiduong@gmail .com

111

Bùi Văn Sinh

UBND xã

Hải Chánh

Chủ tịch

0949991649

buivansinh@quangtri.gov.vn

112

Nguyễn Đức Thuyền

UBND xã

Hải Hưng

Chủ tịch

0944680225

 

113

Nguyễn Minh Hoàng

UBND xã

Hải Lâm

Chủ tịch

0974378367

nguyenminhhoang@quangtri.gov.vn

114

Trương Minh Đông

UBND xã

Hải Trường

Chủ tịch

0986850618

truongminhdong@quangtri.gov.vn

115

Lê Xuân Trường

UBND xã Hải Ba

Chủ tịch

0944072469

lexuantruong@quangtri.gov.vn

116

Trương Minh Tám

UBND xã

Hải Khê

Chủ tịch

0908749814

truongminhtam@q uangtri .gov.vn

117

Hoàng Tấn Thông

UBND xã

Hải Quế

Chủ tịch

0915165234

hoangtanthong@quangtri.gov.vn

118

Trần Văn Kính

UBND xã

Hải Thượng

Chủ tịch

0913590225

tranvankinh@quangtri.gov.vn

119

Bùi Xuân Giang

UBND xã

Hải Phong

Chủ tịch

0986720522

 

120

Lê Văn Huân

UBND xã Hải Sơn

Chủ tịch

0916412567

levanhuan.hailang@quangtri.gov.vn

121

Lê Mạnh Hùng

UBND xã

Hải Quy

Chủ tịch

0914664585

lemanhhung1@quangtri.gov.vn

122

Lê Ngọc Trình

UBND xã

Hải Định

Chủ tịch

0917650234

lengoctrinh@quangtri.gov.vn

123

Lê Bá Phước

UBND xã Hải An

Chủ tịch

0943731135

lebaphuoc@quangtri.gov.vn

124

Nguyễn Quang Hải

UBND thị trấn Diên Sanh

Chủ tịch

0945900567

nguyenquanghai@quangtri.gov.vn

HUYỆN CAM LỘ

125

Trần Anh Tuấn

UBND huyện Cam Lộ

Chủ tịch

0915023667

 

126

Nguyễn Anh Tuân

UBND xã

Cam Tuyền

Chủ tịch

0944135225

 

127

Lê Hữu Phương

UBND xã

Cam Nghĩa

Chủ tịch

0947135278

lehuuphuong@quangtri.gov.vn

128

Trần Văn Nam

UBND xã

Thanh An

Chủ tịch

0942707678

tranvannam.camlo@quangtri.gov.vn

129

Mai Chiếm Hiệp

UBND xã

Cam Hiếu

Chủ tịch

0917086486

maichiemhiep@quangtri.gov.vn

130

Nguyễn Văn Hà

UBND xã

Cam Chính

Chủ tịch

0935835333

nguyenvanha.camlo@quangtri.gov.vn

131

Trần Viết Hưng

UBND thị trấn Cam Lộ

Chủ tịch

0836007757

tranviethung1@quangtri.gov.vn

132

Lê Nhật Tiên

UBND xã

Cam Thủy

Chủ tịch

0914472979

lenhattien@quangtri.gov.vn

133

Lê Anh Chương

UBND xã

Cam Thành

Chủ tịch

0913476444

leanhchuong79@gmail.com

HUYỆN ĐAKRÔNG

134

Thái Ngọc Châu

UBND huyện Đakrông

Chủ tịch

0913447989

thaingocchau@quangtri.gov.vn

135

Hồ Chí Cường

UBND xã

Hướng Hiệp

Chủ tịch

0913396345

hochicuong @quangtri.gov.vn

136

Hồ Thanh

UBND xã Đakrông

Chủ tịch

0919978557

 

137

Nguyễn Hữu Ninh

UBND TT.

Krông Klang

Chủ tịch

0947666141

nguyenhuuninh2@quangtri.gov.vn

138

Hồ Văn Nhiếp

UBND xã Tà Rụt

Chủ tịch

0917835789

hovannhiep @quangtri.gov.vn

139

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

UBND xã

Triệu Nguyên

Chủ tịch

0914440159

nguyenthimyhanh@quangtri.gov.vn

140

Hồ Văn Do

UBND xã Mò Ó

Chủ tịch

0916607009

hovando@quangtri.gov.vn

141

Lê Quang Thạch

UBND xã A Bung

Chủ tịch

0965659696

lequangthach@quangtri.gov.vn

142

Lê Minh Thanh

UBND xã

Tà Long

Chủ tịch

0888280380

leminhthanh.dakrong@quangtri.gov.vn

143

Hoàng Y Lê Va

UBND xã

Ba Lòng

Chủ tịch

0915317545

hoangyleva@quangtri.gov.vn

144

Hồ Văn Nhua

UBND xã

Húc Nghì

Chủ tịch

0975163675

 

145

Hồ Văn Hùng

UBND xã A Vao

Chủ tịch

0965077577

hovanhung.dakrong@quangtri.gov.vn

146

Hồ Văn My

UBND xã

Ba Nang

Chủ tịch

0366174168

 

147

Hồ Tuất Huấn

UBND xã A Ngo

Chủ tịch

0913456904

hotathuan.dakrong@quangtri.gov.vn

HUYỆN TRIỆU PHONG

148

Phan Văn Linh

UBND huyện Triệu Phong

Chủ tịch

0915329234

 

149

Võ Văn Hưởng

UBND xã

Triệu Thuận

Chủ tịch

0919854768

vovanhuong@quangtri.gov.vn

150

Nguyễn Văn Lâm

UBND xã

Triệu Vân

Chủ tịch

0914223313

 

151

Nguyễn Thế Phương

UBND xã

Triệu Thành

Chủ tịch

0917691434

trieuthanhtp@quangtri.gov.vn

152

Nguyễn Văn Phương

UBND xã

Triệu An

Chủ tịch

0918137357

 

153

Lê Xuân Lương

UBND TT Ái Tử

Chủ tịch

0912607222

lexuanluong@quangtri.gov.vn

154

Nguyễn Văn Hùng

UBND xã

Triệu Tài

Chủ tịch

0906461686

nguyenvanhung@quangtri.gov.vn

155

Nguyễn Đức Diện

UBND xã

Triệu Trung

Chủ tịch

0916534111

nguyenducdien@quangtri.gov.vn

156

Lê Văn Mẫn

UBND xã

Triệu Trạch

Chủ tịch

0943699027

levanman@quangtri.gov.vn

157

Đặng Quang Hải

UBND xã

Triệu Lăng

Chủ tịch

0944396557

dangquanghai@quangtri.gov.vn

158

Trương Thị Kim Cúc

UBND xã

Triệu Độ

Chủ tịch

0942972959

truongthikimcuc@quangtri.gov.vn

159

Nguyễn Quang Thịnh

UBND xã

Triệu Thượng

Chủ tịch

0912254123

nguyenquangthinh@quangtri.gov.vn

160

Nguyễn Ngọc Hữu

UBND xã

Triệu Đại

Chủ tịch

0946204225

nguyenngochuu@quangtri.gov.vn

161

Bùi Quốc Hùng

UBND xã

Triệu Giang

Chủ tịch

0941726234

buiquochung@quangtri.gov.vn

162

Võ Sính

UBND xã

Triệu Long

Chủ tịch

0917914357

vosinh@quangtri.gov.vn

163

Nguyễn Hữu Vãn

UBND xã

Triệu Sơn

Chủ tịch

0917550678

nguyenhuuvan@quangtri.gov.vn

164

Nguyễn Văn Vui

UBND xã

Triệu Phước

Chủ tịch

0914393200

nguyenvanvui@quangtri.gov.vn

165

Lê Hài

UBND xã

Triệu Ái

Chủ tịch

0826333246

lehai@quangtri.gov.vn

166

Nguyễn Văn Đức

UBND xã

Triệu Hòa

Chủ tịch

0914457919

nguyenvanduc@quangtri.gov.vn

 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)