Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 358

Tổng lượt truy cập: 1.340.727

Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn theo Chương trình Viễn thông công ích đến năm 2025

Ngày cập nhật: 31/10/2023 03:24:35

Hiện nay, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng vẫn còn tồn tại khoảng cách số giữa các vùng miền, giữa các nhóm dân cư, các thôn, bản. Công cuộc chuyển đổi số đang được gấp rút triển khai, vì vậy việc phát triển hạ tầng viễn thông nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền để tạo động lực phát triển kinh tế số, xã hội số là hết sức cần thiết. Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 là cần thiết để hỗ trợ hóa các mục tiêu chính sách tới năm 2025 về Chính phủ số, kinh tế số. Mục tiêu chung của Chương trình là cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, bao gồm dịch vụ viễn thông bắt buộc cho xã hội và dịch vụ viễn thông phổ cập ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách đặc biệt khác; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nhân viên Viễn thông Quảng Trị đang lắp đặt đường Internet băng rộng cố định

           Chương trình phấn đấu đạt 100% thôn, bản, làng, ấp, phum, sóc, buôn, bon, đảo có hộ dân sinh sống (thôn) đã có điện thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các khu vực mà doanh nghiệp không có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

            Chương trình triển khai hỗ trợ các dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm:

            - Hỗ trợ chi phí sử dụng các dịch vụ viễn thông phổ cập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải.

          - Hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất cho các cơ sở  giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, các trạm y tế xã tại các xã có điều kiện kinh tế -  xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo và các điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng công cộng cho cộng đồng dân cư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025.

          - Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông công ích, bao gồm dịch vụ viễn thông di động mặt đất và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất; hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp bù đắp một phần chi phí cung cấp các dịch vụ, bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí duy trì, vận hành khai thác.

          Theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, danh sách khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 17 thôn, bản chưa có hạ tầng băng rộng di động và băng rộng cố định; 36 thôn, bản chưa có hạ tầng băng rộng cố định tại các huyện Hướng Hóa, Đakrông và Vĩnh Linh. Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang thực hiện rà soát và công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Nhân viên VNPT đang hướng dẫn hộ nghèo và cận nghèo đăng ký để được hỗ trợ dịch vụ viễn thông

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng số các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cố định mặt đất được hỗ trợ là 36 điểm. Tổng số thuê bao băng rộng cố định và băng rộng di động đã được hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo là khoảng 8000 thuê bao. Hai đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông là Viễn thông Quảng Trị và Viettel Quảng Trị.

                                                Bài và ảnh: LÂM SÁNG

Các tin khác
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)