Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 288

Tổng lượt truy cập: 1.233.996

Công bố Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày cập nhật: 12/10/2023 07:21:13

Ngày 09/10/2023, tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông cho thấy ngành đang có những thay đổi mang tính cách mạng và công nghệ số đã tạo ra sự thay đổi trong tất cả các lĩnh vực.

 

Bản đồ công nghệ lĩnh vực báo chí - Ảnh: Internet

Ngày 09/10/2023, tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông cho thấy ngành đang có những thay đổi mang tính cách mạng và công nghệ số đã tạo ra sự thay đổi trong tất cả các lĩnh vực.

Đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông là Bộ, ngành đầu tiên nghiên cứu và công bố 8 bản đồ công nghệ cho tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ. 8 lĩnh vực được áp dụng bao gồm: Viễn thông, bưu chính, báo chí, xuất bản, chính phủ số, an toàn thông tin, đại học số và công nghệ số.

Mỗi bản đồ công nghệ gồm một tài liệu mô tả, đánh giá chi tiết từng công nghệ và một trang đồ họa (bản đồ) thể hiện các thông tin ngắn gọn về các công nghệ có tác động đáng kể đến lĩnh vực, với 4 loại thông tin là: mức độ trưởng thành của công nghệ, mức độ ảnh hưởng của công nghệ, các giai đoạn của sự kỳ vọng của công nghệ theo thời gian.

Các công nghệ này được dự báo có tác động lớn đến cách thức tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong vòng 2 - 10 năm tới. Quốc gia nào càng chủ động trong việc tiếp thu và áp dụng các công nghệ này vào các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sẽ càng có khả năng cạnh tranh, chống chịu tốt hơn trong thời kỳ mới.

Về cơ bản, bản đồ công nghệ sẽ được các cơ quan nhà nước sử dụng làm công cụ hỗ trợ công tác quản lý, lập chiến lược mang tính dẫn dắt, xây dựng các kế hoạch triển khai từ ngắn hạn đến trung và dài hạn, phù hợp với sự phát triển của công nghệ gắn với chiến lược phát triển ngành và lĩnh vực.

Bên cạnh đó, bản đồ cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định về ứng dụng, triển khai công nghệ mới, tránh đầu tư quá sớm hoặc quá muộn khi công nghệ đã lỗi thời, không phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế- xã hội.

                                                                                        NHƯ TÚ

Các tin khác
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Liên kết khác