Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 421

Tổng lượt truy cập: 1.340.790

Thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày cập nhật: 31/10/2023 03:23:36

Ngày 25/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 885/QĐ-BTTTT về tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ tiêu chí DII). Bộ tiêu chí DII được xác định với 24 tiêu chí thành phần, chia theo 6 nhóm tiêu chí gồm:

1. Kế hoạch thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hạ tầng số;

          2. Hạ tầng viễn thông băng rộng;

          3. Hạ tầng điện toán đám mây;

          4. Hạ tầng công nghệ số;

          5. Nền tảng số;

          6. Sử dụng dịch vụ viễn thông.

          Trình tự đánh giá bộ tiêu chí DII gồm 3 bước:

          Bước 1: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí DII của địa phương theo hướng dẫn của Cục Viễn thông.

          Bước 2: Cục Viễn thông tổng hợp, gửi kết quả đánh giá lần 1 để Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận kết quả đánh giá hoặc có ý kiến góp ý về kết quả đánh giá lần 1 đối với địa phương mình.

          Bước 3: Căn cứ văn bản xác nhận hoặc góp ý về kết quả đánh giá lần 1 của các Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông đánh giá kết quả lần 2, báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Quyết định đã giao các Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số để nâng cao vị trí xếp hạng của địa phương theo Bộ tiêu chí DII; phối hợp với Cục Viễn thông thực hiện đánh giá Bộ tiêu chí DII của địa phương

          Kết quả đánh giá giá lần 1, theo kết quả của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.

 

Tên tỉnh/

tiêu chí

Kế hoạch

thúc đẩy, hỗ trợ phát triển

hạ tầng số

Hạ tầng

viễn thông băng rộng

Hạ tầng

điện toán đám mây

Hạ tầng

công nghệ số 

Nền tảng số

Sử dụng dịch vụ viễn thông

Tổng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng DII

Quảng Trị

7.5

28

43

39

0

22

0

26

0

27

58.84

24

109.

34

43

 

         

          Căn cứ kết quả đánh giá lần 1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị đã có ý kiến góp ý về kết quả đánh giá lần 1 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Kết quả chính thức sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố vào cuối tháng 11/2023.                                                                                                                                 

  LÂM SÁNG

Các tin khác
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)