Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 341

Tổng lượt truy cập: 1.234.049

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày cập nhật: 08/11/2023 02:01:24

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; từ ngày 7-10/11/2023, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho công chức phụ trách văn hoá - xã hội, văn hoá - thống kê của các xã trên toàn tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Trương Chí Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.  

Đồng chí Trương Chí Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc các lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc các lớp tập huấn, đồng chí Trương Chí Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Trong thực tế nền kinh tế của chúng ta, chuyển đổi số đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận, trao đổi 04 chuyên đề: Giải pháp cơ bản để chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức, thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miến núi giai đoạn 2021 - 2030; bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng quản lý, vận hành Đài Truyền thanh thông minh; an toàn thông tin mạng, chống tin giả trên mạng; hướng dẫn kỹ năng tiếp cận thông tin khoa học công nghệ và quảng bá sản phẩm.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 là một chương trình phát triển tổng hợp có tác động đa dạng, sâu sắc đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, nội dung về chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ đưa lại những thay đổi tích cực cho cuộc sống người dân trong thời gian tới.

                                                  Tin và ảnh: SỸ TIẾN

Các tin khác
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Liên kết khác