Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 423

Tổng lượt truy cập: 1.340.792

Số TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tổ chức

ban hành

Ngày có hiệu lực

1

03/2015/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

06/03/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/05/2015

2

23/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

29/12/2014

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/02/2015

3

60/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định về hoạt động in

19/06/2014

Chính phủ

01/11/2014

4

04/2011/TTLT-BTTTT-BTC

Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

10/01/2011

Liên bộ, Ngành

24/02/2011

5

159/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

12/11/2013

Chính phủ

01/01/2014

6

105/2006/NÐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

22/09/2006

Chính phủ

21/10/2006

7

100/2006/NÐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

21/09/2006

Chính phủ

17/10/2006

8

63/2006/QÐ-

BVHTT

Ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm

02/08/2006

Bộ Văn hóa - Thông tin

23/08/2006

9

16/2015/TT-BTTTT

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu

hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

17/6/2015

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/8/2015

10

19/2013/QH13

Luật Xuất bản

20/11/2012

Quốc hội

01/07/2013

11

41/2016/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT

ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa                          trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

26/12/2016

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/3/2017

12

71/NQ-CP

Về việc đơn giản hóa Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

27/12/2010

Chính Phủ

27/12/2010

13

169/2013/TTLT/BTC-BTTTT

Quy định chế độ thù lao đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu

15/11/2013

Bộ Tài chính-Bộ Thông tin và Truyền thông

01/01/2014

14

195/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản

21/11/2013

Chính phủ

01/03/2014

15

48/2016/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

26/12/2016

Bộ TTTT

15/02/2017

16

05/2016/TT-BTTTT

Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế

01/03/2016

Bộ TTTT

 

17

284/QĐ-TTg

Quyết định về Ngày Sách Việt Nam

24/02/2014

Thủ tướng Chính phủ

 

18

115/QĐ-TTg

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

16/01/2014

Chính phủ

 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
content:
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)