Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 339

Tổng lượt truy cập: 1.340.708

Phát động Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Quảng Trị năm 2023

Ngày cập nhật: 28/02/2023 07:00:48

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/02/2023 về việc tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị, năm 2023. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cần thiết hiện nay - Ảnh: IT

Nội dung cuộc thi: Chủ đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nêu bật: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực...

Đối tượng dự thi: Tác giả/nhóm tác giả là người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, có tác phẩm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Tổ chức Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi).

Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi gồm: 01 bài viết loại hình Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 01 bài viết loài hình Báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm tham gia dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word) và file âm thanh/hình ảnh.

Thời gian nhận bài thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tiếp nhận, tổng hợp, rà soát các tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh các cơ quan, đơn vị, trường học, các tầng lớp nhân dân tại địa phương và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Các tác giả/nhóm tác giải không thuộc đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi ở cấp tỉnh: Phòng Thông tin Công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị (30 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); điện thoại: 0932.423.123; Email: thichinhluan35quangtri@gmail.com.

Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 10/2023, nhân dịp sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 5-7 giải khuyến khích và một số giải phụ. Ban Tổ chức Cuộc thi cũng sẽ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng cho 2-3 cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai Cuộc thi tại cơ sở.

                                                         NHƯ QUỲNH

Các tin khác
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)