Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 1559

Tổng lượt truy cập: 1.337.029

Triển khai thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT

Ngày cập nhật: 14/03/2023 07:23:06

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai việc thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, cụ thể: bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn lực khác để hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm đến hết năm 2023, 100% các xã chưa có đài truyền thanh thuộc các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. Ưu tiên nâng cấp trước những đài truyền thanh bị hỏng, không còn sử dụng được sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT để đảm bảo thông tin thiết yếu đến người dân không bị gián đoạn, chất lượng tín hiệu ổn định.

Đối với các địa phương được phân bổ kinh phí từ Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn, đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ tiêu đã được phân bổ. Đối với các địa phương đã phủ kín đài truyền thanh xã nhưng đài đã xuống cấp, bị hỏng, không sử dụng được hoặc hết khấu hao theo quy định của pháp luật, cần thay thế và đã được phân bổ kinh phí từ Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Xây dựng nông mới để thiết lập mới đài truyền thanh xã, đề nghị khẩn trương có văn bản báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét điều chỉnh chỉ tiêu thiết lập mới đài truyền thanh xã ứng dụng CNTT-VT sang chỉ tiêu nâng cấp, thay thế cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT-VT theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, các tỉnh cần tổ chức xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đảm bảo kết nối liên thông với Hệ thống thông tin nguồn Trung ương và hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TTBTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và văn bản hướng dẫn số 1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về yêu cầu chức năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn Trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0).

Ngoài ra, để bảo đảm mục tiêu hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh xã của địa phương được sử dụng kinh phí từ Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới từ năm 2022 - 2025 để Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí của Trung ương thực hiện hiện đại hệ thống truyền thanh cơ sở trong giai đoạn 2021 - 2025.

                                                                                      VĨNH LONG

Các tin khác
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)