Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 177

Tổng lượt truy cập: 1.230.511

Ban hành đơn giá sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 14/03/2023 07:24:30

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 về việc ban hành đơn giá sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành đơn giá sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho các dịch vụ thuộc lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình cụ thể:

Đơn giá sản xuất đối với chương trình truyền hình gồm các chương trình: bản tin truyền hình, chương trình thời sự tổng hợp, phóng sự, ký sự, phim tài liệu, tạp chí, tọa đàm, giao lưu, tư vấn qua truyền hình, tường thuật trực tiếp, trailer cổ động, đồ họa, trả lời khán giả, chương trình truyền hình trên mạng Internet, chương trình biên tập - trong nước.

Đơn giá sản xuất đối với chương trình phát thanh gồm các chương trình: bản tin thời sự, bản tin chuyên đề ghi âm phát sau, bản tin tiếng dân tộc, chương trình thời sự tổng hợp, chương trình tiếng nước ngoài, bản tin thời tiết, chương trình tư vấn, chương trình tọa đàm, chương trình tạp chí, chương trình điểm báo, phóng sự, chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh, chương trình giao lưu, chương trình bình luận, chương trình xã luận, game show, biên tập kịch truyền thanh, thu tác phẩm mới, đọc truyện, phát thanh văn học, bình truyện, trả lời thính giả ghi âm phát sau, chương trình phổ biến kiến thức, biên tập bộ nhạc hiệu nhạc cắt chương trình, show phát thanh.

Theo Quyết định được ban hành, đơn giá sản xuất đối với các chương trình phát thanh, truyền hình nêu trên không bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, không bao gồm lợi nhuận dự kiến áp dụng để đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước. Trong trường hợp áp dụng đơn giá cho dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và không do nhà nước đặt hàng thì đơn giá trên được bổ sung thêm chi phí khấu hao tài sản cố định, lợi nhuận dự kiến và thuế GTGT theo nguyên tắc bù đắp chi phí và có tích lũy. Trường hợp Nhà nước đặt hàng theo hình thức Quyết định đặt hàng thì trừ chi phí tiền thuê đất trước khi áp dụng đơn giá.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; chịu trách nhiệm về danh mục chương trình và việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng đơn giá theo quy định.

VĨNH LONG

Các tin khác
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 

Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3554715 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Liên kết khác